PROIECTE INVESTIȚIONALE

Anii 2015-2016, 2016-2017 echipa managerială și corpul profesoral au lucrat și au implimentat cu succes o serie de proiecte menite să dezvolte comunitatea școlară.

Administrația  Liceul Teoretic „M.Eminescu” Leova vă informează că în  anul de învățământ 2017- 2018 au fost încheiate mai multe acorduri de parteneriat precum și cîteva proecte care sunt în desfășurare:

 1.  Acord de colaborare cu Corpul Păcii din Republica Moldova 2016-2018, voluntară Lyndsee Michelle McCauslin, profesoară de Educația pentru sănătate.
 2.  Proiect internațional de competitivitate USAID “Robotica”, prin care s-a adus în instituție 5 LEGO MINDSTROMS (roboţi) și 3 extensiuni.
 3.  Academia de Inovare și Schimbare prin Educație în colaborare cu Ministerul Educației, Biroului de Parteneriat Bilateral dintre Carolina de Nord, SUA și Republica Moldova, cu suportul financiar al Ambasadei SUA au selectat Liceul Teoretic „M.Eminescu” Leova pentru a colabora și face schimb de bune practici cu unul dintre Colegiile statului Carolina de Nord. Prima etapă a implimentării proectului constă în donaţia unui lot generos de cărți care ar facilita predarea limbii engleze în școală. În cadrul proectului s-au realizat un șir de întruniri cu tematici educaționale cu parteneri din Carolina de Nord, s-a donat liceului seturi de cărți, am fost apreciați la final „Posterul Proiectului”.
 4. Participarea la concursul “Best Project Idea 2016” organizat în contextul companiei de comunicare “Young Eurorean Ambassadors” cu susținerea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației. Echipa Liceul Teoretic „M.Eminescu” Leova a fost menţionată cu Diplomă de Excelenţă.
 5.  A fost inplementat proiectul de parteneriat educațional „Ambasadorii limbii române în școală” ediția 2016-2017. Au fost implicați învățătorii claselor primare, profesorii de limba română, istorie, matematică, părinți și elevi. În cadrul proiectului a fost implementată strategia pedagogică de formare a vorbitorului cult de limba română.
 6.  La nivelul de implimentare este proiectul pilot „Clasa viitorului – Future Classroom Lab”(FCL) implimentat cu suportul Proectului de Competitivitate din Republica Moldova (MCP), finanțat de USAID și Guvernul Suediei, în parteneriat cu Fundația Orange Moldova, cu spriginul Ministerului Educației al Republicii Moldova. Scopul proectului – promovarea inovațiilor pedagogice în instituțiile de învățămînt preuniversitar, prin utilizarea în procesul de studii a scenariilor inovative, folosind tehnologiile digitale cu impact transformațional: programare, robotică, Internetul lucrărilor (Internet of Things), senzori, media digitală și echipamente de fabricație. Proectul va dezvolta competențele digitale și sporirea interesului elevilor față de domeniul STEAM – științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică.                                             Costul proiectului: 1. pentru echipament – 3mii de euro; 2. mobilier – 2mii de euro; 3.Liceul Teoretic „M.Eminescu” Leova planifică orientarea sumei de 50 mii lei spre repararea clasei viitorului.
 7. Din 1 septembrie 2017 în Liceul Teoretic „M.Eminescu” Leova va fi întrodus catalogul școlar încadrat în pagina web al liceului, ce va permite accesul online al profesorilor și părinților. Faptul dat va eficientiza activitatea zilnică a instituției de învățământ şi va deveni o platformă de comunicare transparentă între părțile implicate în procesul educațional.

Pe parcursul anilor de studiu 2016-2017 Instituția Publică Liceul Teoretic „M.Eminescu” Leova a desfășurat activități spre îmbunătățirea procesului instructiv-educativ și dezvoltarea bazei tehnico-materiale după cum urmează:

I.Echpament

 1. Proiector Epson EB 1unitate-10 821,00 lei
 2. LEGO MINDSTORMS 5 unități- 29 064,30 lei

Extensiuni 3 unități- 4 808,58 lei

Transformer 5 unități – 2 062,80 lei

 1. Sistem de suport video – 105 000,00 lei
 2. Calculatoare pentru bibliotecă 5 unități – 36 175,00 lei
 3. Echpament internet – 2 475,00 lei
 4. Scaner imprimantă – 8 740,00 lei
 5. Echpament sportiv – 17 700,00 lei

Total: 216 845,88 lei

Cu titlu gratuit: 35 935,68 lei

II.Mobilier

 1. Masă pentru ședință – 24 000,00 lei
 2. Dulap medical – 2 800 lei
 3. Dulap pentru registre – 1 900,00 lei
 4. Dulap contabil – 3 00,00 lei
 5. Set (bancă +2scaune) 15 unități – 19 800,00 lei
 6. Mese calculatoare (biblioteca) 5 unități – 15 700,00 lei
 7. Masă cartotecă (biblioteca) – 7 600,00 lei

                                                                                                               Total: 74 800,00 lei

III.Repararea sistemului de încălzire

 1. Pompe de circulație 3 unități – 3 270,00 lei
 2. Modernizarea sistemului de încălzire la blocurile AIII – AVI – 14 376,00 lei

Total: 17 646,00 lei

IV.Sistemul de ventilare

 1. Utilaj de ventilare pentru bucătărie – 80 419,20 lei
 2. Reparația capitală a sistemului de ventilare în sala de sport – 50 960,00 lei

                                                                                                      Total: 131 379,20 lei

V.Cantina

 1. Stilaj pentru bucătărie 2 unități – 5 600,00 lei
 2. Stilaj pentru uscat vesela 1 unități – 4 000,00 lei
 3. Veselă inox cantină – 12 342,00 lei
 4. Plită electrică cu 6 ochiuri – 25 040,00 lei
 5. Construcții PVC bucătărie – 15 600,00 lei

                                                                                           Total: 62 582,00 lei

“Părinții Aproape” – 5 400,00 lei

                                                                                           Liceu – 10 200,00 lei

VI.Reparație curentă

 1. Materiale de construcții – 32 989,48lei

                                                                                                      Total: 32 989,48 lei

VII.Sistem de iluminat

 1. Cabinetul metodic, iluminat exterior – 10 637,00lei

                                                                                                      Total: 10 637,00 lei

VIII.Apă potabilă

 1. Apă potabilă – utilaj – 24 000,00lei

                                                                                                      Total: 24 000,00 lei

 

IX.Gard

 1. Gard de protecție – 29 364,00lei

                                                                                                      Total: 29 364,00 lei

X.Reparația capital a sălii de sport

– planificate – 671 255,75 lei

– Consiliul Raional Leova – 370 000,00 lei

– Liceul Teoretic „M.Eminescu”Leova – 301 255,00 lei

Pe perioada indicată Liceul Teoretic „M.Eminescu” Leova a efectuat lucrări în sumă de 600 243,56 lei. Din ele:

– Liceul Teoretic „M.Eminescu”Leova – 529 543,88 lei

– Asociația Obștească “Părinții Aproape” – 34 764,00 lei

– Proectul „Robotica” cu titlu gratuit – 35 935,68 lei

Sunt planificate spre realizare în lunile septembrie–noiembrie reparaţii capitale a sălii de sport în sumă de 671 255,75 lei, unde Liceul Teoretic „M.Eminescu” Leova va aloca 301 255,00 lei şi

Consiliul Raional Leova – 370 00,00 lei