DATE STATISTICE

        Liceul este amplasat în clădire-tip construită în anul 1977 pentru 1176 de locuri.

Pentru realizarea procesului educaţional la dispoziţia elevilor sunt puse 53 săli de clasă amenajate şi înzestrate cu materiale didactice pentru instruire și diversă tehnică cum ar fi calculatoarea de masă, proiectoare, tablă intereactivă, laptopuri ,boxe, printere,centre muzicale, televizoare. Tehnică utilizată în procesul educațional.

     În liceu funcţionează cantina , aici zilnic se alimentează gratis 344 de elevi din clasele I-IV. și contra plată 80 de elevi din clasele V-XII . 

     Liceul dispune de sală de sport, sală de festivităţi pentru 320 locuri. Pe teritoriul liceului se află un complex sportiv, care include un teren de fotbal , baschet și un teren de gimnastică, renovate recent .