DIRECTOR Curriculum Vitae

Curriculum vitae

 

Informaţii personale

Nume, prenume

Lozan Stanislav

Data naşterii

09.11.1968

 Sex

masculin

Adresă Or. Leova, str. Ion Creangă 38
Telefon Serviciu: 026322333 Domiciliu: 026325096 Mobil: 079594816 Alte date de contact:
Fax
E-mail slava.lozan.ares@rambler.ru
Locul de muncă pentru care candidează Director al liceului „Mihai Eminescu”, or. Leova

Experienţa profesională

Perioada 01.09.2015-prezent
Funcţia sau postul ocupat profesor de istorie, L.T.”Mihai Eminescu” or.Leova
Principalele activităţi si responsabilităţi istoria românilor şi universală, educaţia civică – cl.V;educaţia pentru toleranţă – cl.V-VI;educaţia economică şi antreprenorială – cl.VIII-IX
Perioada 26.01.1995-29.12.2009-serviciul militar prin contract în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

1.02.2007-29.12.2009- șef de secție în cadrul Direcției Teritoriale Hîncești al SIS RM.

1.04.2002-1.02.2007-șeful Secției raionale Leova al SIS RM.

26.01.1995-1.04.2002-lucrător operativ, lucrător operativ superior în cadru SIS RM

Principalele activităţi si responsabilităţi ofiţer de informaţii
Perioada 01.09.1993-25.01.1995 -profesor de istorie la școala medie nr.2 din or.Leova.
Principalele activităţi si responsabilităţi profesor de istorie
Perioada 23.11.1992-01.09.1993 -psiholog la școala medie nr.2 din or.Leova.
Principalele activităţi si responsabilităţi psiholog şcolar
Perioada 01.10.1991-23.11.1992 – colaborator ştiinţific inferior, Muzeul Naţional de istorie a Moldovei.
Principalele activităţi si responsabilităţi colaborator ştiinţific inferior, secţia arhiologie.
Perioada 04.07.1987-02.06.1989-serviciul militar în FA al URSS.

Educaţie şi formare

Perioada 19.08.1986-06.07.1993 – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Calificarea / diploma, obţinută profesor şcolar
Domenii principale studiate / competenţe dobândite profesor de istorie şi etnografie, metodist în domeniul educaţiei tradiţionale
Gradul didactic / managerial deţinut funcţionar public, consilier de stat de clasa II
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

 

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă română
Limbi străine cunoscute Limba rusă Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent
Bine
Satisfăcător
Slab
Limbi străine cunoscute Limba franceză Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent
Bine
Satisfăcător
Slab
Competenţe şi aptitudini organizatorice – gîndire critică- gîndire analitică şi strategică- activitate în situaţii de criză şi conflict- managementul bazat pe cunoştinţe

– sociabil şi motivat

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Microsoft Word -foarte bineMicrosoft Power Point – foarte bine;Internet – foarte bine.
Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei – relaţii trainice în mediul de afaceri- stabilirea cu uşurinţă a contactelor în sferele de interes- evidenţierea problemelor chee şi rezolvarea lor la maximum- realizarea măsurilor planificate, atăt cele de scurtă durată, cît şi cele strategice.