BIBLIOTECA / FELICITĂRI

Biblioteca liceului are un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor sai cum ar fi elevi, profesori șiînvățători, în cultivarea dragostei pentru lectură, pentru studiu, în scopul cristalizarii unui sistem de informare propriu.
Prin activitatea sa, biblioteca liceului participă la dezvoltarea competențelor cheie ale sistemului educațional.Biblioteca dispune de o colecție valoroasă de literatură artistică , dar și metodică . Biblioteca liceului dispune de un fond bogat de :

– Literatură artistică – 20844

– Literatura metodică – 8584

– Manuale – 11816