Ordin Nr. 184 din 11.04.2019 ,,Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019 ,,

Ordin Nr. 184 din 11.04.2019 ,,Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019 ,,

În baza Codului Educației nr.152 din 17 .07 .2014 al Republicii Moldova , Plan cadru pentru învățământul primar, girnnazial, liceal anul de studii 2018-2019, Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar și ordinul nr.1531 din 18.10.2018 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în perioada 13.05-21.05.2019 la Liceul Teoretic […]

22 aprilie 2019
ANUNȚ

ANUNȚ

În perioada  18.02.2019– 07.03.2019  Instituția Publică Liceul Teoretic ,,M.Eminescu”, în baza Ordinul DÎ a CR Leova nr. 31 din 15.02.2019 a fost supus  inspecției tematice  cu subiectul  ,Managementul educaţional cu toate funcţiile  lui”. Obiective: • Verificarea respectării prevederilor Regulamentelor, actelor normative şi legislative, politicilor educaţionale de stat cu referire la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional; • Stabilirea nivelului de implementare  a politicilor […]

8 aprilie 2019
Examenele naționale de absolvire, sesiunea 2019

Examenele naționale de absolvire, sesiunea 2019

În scopul organizării și desfășurării eficiente a examenilor naționale de absolvire, sesiunea 2019 și în conformitate cu ordinul nr.236 din 13.03.2019 al MECC al Republicii Moldova I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” desfășoară testarea candidaților la examenele naționate de absolvire, sesiunea de examene 2019, conform anexei la ordinul nr.236 din 13.03.2019, după cum urmează: 1. Clasa […]

25 martie 2019
Procedura de înscriere a copiilor în clasa I. „Ziua ușilor deschise – 2019”

Procedura de înscriere a copiilor în clasa I. „Ziua ușilor deschise – 2019”

În conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova nr.l52,din 17 .07 .2014, a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I și în baza ordinului nr. 263 din 15.03.2019 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind organizarea învățământului primar anul de studii 20l9 – 2020, I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or.Leova demarează procedura de […]

25 martie 2019
,,Cum? Сând? Și de ce se se întâmplă?”

,,Cum? Сând? Și de ce se se întâmplă?”

Folosirea tehnologiei informaționale reprezintă o posibilitate de individualizare a procesului de învățământ bazat pe interacțiune, implicare, stimulare și creativitate. Astfel, în vederea promovării  TIC-ului, în Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din Leova, s-a desfășurat o lecție integrată cu subiectul: ,,Cum? Când? Și de ce se întâmplă?”  Micuții claselor I-a A și I-a B, au fost pur […]

6 februarie 2019
„Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019”

„Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019”

 În baza Codului educației nr.152 din 17.07.2014 al Republicii Moldova , Plan cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal anul de studii 2018-2019 Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar și în scopul organizării eficiente a evaluărilor semestriale în învățământul liceal și cel profesional tehnic, anul școlar 2018- 2019, ordinul Ministerul […]

21 noiembrie 2018
Zius împotriva violenței asupra copiilor

Zius împotriva violenței asupra copiilor

Astăzi, 19 noiembrie, un grup de voluntari ai clasei a VI-a B au hotărât să sensibilizeze părinții prin Acțiunea: SALVAȚI COPIII!, acțiune consacrată Zilei împotriva violenței asupra copiilor. Elevii voluntari au repartizat părinților buclete prin intermediul cărora au fost îndemnați să ia atitudine binevoitoare în creșterea copiilor și să-i crească  fără violență atât fizică cât […]

19 noiembrie 2018