COLABORĂRI

Un loc important în activitatea liceului îi revine conlucrării cu comunitatea.Acţiunile de parteneriat sunt determinate din perspectiva dezvoltării umane şi a sistemului informaţional-modern.

Activităţile organizate şi desfăşurate cu comunitatea pentru conştientizarea rolului familiei în educaţia copiilor sunt:

– organizarea zilelor în liceu la care participă părinţii, pedagogi, agenţi economici, elevi (de 2 ori pe an ) ;

– seminare, conferinţe unde se pun în discuţie aspecte ale educaţiei tinerei generaţii;

– mese rotunde cu participarea membrilor comunităţi

i- participarea părinţilor în activităţile extraşcolare şi extracurriculare.

Alte activităţi de parteneriat organizate cu şi pentru comunitate sunt :• formarea profesională continuă ( ME, IŞE, DRÎ Leova, Primăria raionului Leova
• schimbul de experienţă cu instituţiile preuniversitare din Republica Moldova , Franţa, şi din România,

evenimente culturale în parteneriat cu Casa Raională de Cultură, ,Biblioteca raională și Muzeul local

relaţiile de colaborare şi parteneriat cu Centrul Public de sănătate, Centrul Orhideia, cu Azilul pentru bătrâni, cu părinţii şi absolvenţii liceului.