Activități pe parcursul perioadei 15-22.01.2021 dedicate poetului Mihai Eminescu!

“ Nu noi suntem stăpânii  limbii,
ci limba e stăpâna noastră!”

Eminescu

                Acesta este motto-ul cu care și-a început activitatea Comisia Metodică a profesorilor de limba și literatura română din Liceul Teoretic Mihai Eminescu or. Leova pe parcursul perioadei  15-22.01.2021.

Mihai Eminescu este un Om al timpului modern cultivând, cuvântul ca pe un element primordial. Pentru poet, limba română e „ca un fagure de miere”. Toate trec, se destramă în negura timpului, doar poetul  poartă biruința în luptă cu timpul. Elevii conștientizează faptul că nici în secolul XXI poetul nu și-a pierdut actualitatea.

Pentru liceu ,  întreaga săptămână a fost marcată de personalitatea poetului, iar evenimentele desfășurate au implicat variate activități :

15.01 .2021- panouri informative: „Omagiu limbii române” și galerie de citate “Eminescu cel  contemporan  cu  noi”;

18.01 – expoziție de desene : “Eminescu în timp și spațiu”;

20.01.-recital de poezie, clasele a V-a – VII-a  :  “ Tot mai citesc  măiastra-ți  Carte “ ;

21.01.-expoziție de carte:” Eminescu –dincolo de Eternitate”;

22.01-audieri de cântece și poezii  în interpretări celebre :  “Eminescu în suflet și în gând” (în cadrul orelor de limba și literatura română)

                Activitățile desfășurate au urmărit să integreze în viziunea elevilor imaginea poetului nepereche-Mihai Eminescu.

Se aduc sincere mulțumiri profesorilor și elevilor pentru organizare și participare .