Limba noastră – i o comoară

A vorbi despre limba română este ca o duminică.
Limba română este patria mea.
De aceea, pentru mine, muntele munte se numeşte,
de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune,
de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte,
de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte.
Nichita Stănescu

 În temeiul Hotărârii Guvernului nr.904 din 31 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de învăţământ general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale pentru anii 2016 – 2020, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a  lansat concursul republican pentru elevi “Limba noastră – i o comoară”,ediţia a IV-a.

Scopul concursului a fost  cultivarea responsabilităţii tinerei generaţii pentru comunicarea corectă şi promovarea modelului vorbitorului cult de limbă română.. Formarea competențelor de comunicare în limba română este un proces de o deosebită importanță iar atenția profesorilor este concentrată asupra elementelor care țin de folosirea corectă a limbii române în situații variate.

Elevii încearcă de multe ori să găsească calea cea mai simplă de a se exprima, folosind formule, expresii care nu întotdeauna sunt corecte. Rolul profesorului este de a motiva elevul să vorbească corect în limba română, să-i convingă că limba română este o stare a sufletului, limba română este stăpâna noastră precum  spunea Mihai Eminescu : „Noi nu suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră”

În acest sens, Concursul Republican „Limba noastră-i o comoară”, etapa raională, a fost organizată în scopul sporirii prestigiului limbii române, a cultivării responsabilității tinerei generații pentru comunicarea corectă. La etapa raională au fost înaintate pentru a fi evaluate  mai multe produse  din mai multe  instituții de învățământ din raionul Leova.

Astfel , la data de 16.11.2020, în cadrul DÎCR Leova, au fost evaluate produsele video înscrise la etapa raională a concursului republican ,,Limba noastră-i o comoară”, Ediţia a IV-a.

În cadrul concursului, elevii – individual sau în echipe – au avut de elaborat un filmuleţ de 3 min, în care să prezinte, în limba română şi în una din limbile minorităţilor naţionale, diversitatea lingvistică şi culturală. Filmuleţele acceptate în concurs, la etapa raională, au scos în evidență importanța Limbii române ce reprezintă mândria locului unde este vorbită.

Comisia raională de evaluare a stabilit următorul clasament:

Treapta primară:

  • Locul I – Cazacu Alexandru, clasa a II-a ,,Doinesc în limba mea,, LT ,,M.Eminescu,,or.Leova;coordonator Pricochi Ecaterina
  • Locul II-Munteanu Mihaela, clasa I, ,,Limba mea de acasă,, Gimnaziul ,,M.Viteazul,, s.Cazangic;
  • Locul III- Bujoreanu Mirela cl. I,Bob Olivia cl. a II-a,Chiciuc Cristina cl. a III-a, ,,Cântare sfintei limbi,,Școala primară s.Beștemac;

Treapta gimnazială:

  • Locul I-Poclit Vanessa, cl.a VIII-a, Poclit Dan, cl.a II-a ,,Să ne definim destinul,, LT,,M.Eminescu,, or.Leova;coordonator Poclit Lilia
  • Locul II-Albu Alexandrina, cl.VI-a, ,,Limba noastră-I o comoară,, Gimnaziul s.Tochile Răducani;
  • Locul III-Cazacu Mihaela,cl.VI-a, ,,Limba mea în vers și ritm de dans,,, LT,,M.Eminescu,, or.Leova , coordonator Pricochi Ecaterina

Treapta Liceală:

  • Locul I- Gudumac Oxana, cl.XII-a, ,,Glorie Limbii Române: unică în varietate şi variată în unitate!” LT,,L.Blaga,, or.Iargara

Felicitări Câştigătorilor şi tuturor participanților la concurs, iar celor de pe Locul I, le dorim succes la etapa republicană!