Ordin nr.1389 din 31.10.2019 „Cu privire la tezele semestriale în ciclul liceal”

În baza Codului educației nr.152 din 17.07.2014 al Republicii Moldova, Plan cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal anul de studii 2019-2020 Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și în scopul organizării eficiente a evaluărilor semestriale în învățământul liceal și cel profesional tehnic, anul școlar 2019- 2020, ordinul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nr.1389 din 31.10.2019 „Cu privire la tezele semestriale în ciclul liceal”, în perioada 10.12.2019 – 17.12.2019, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” va demara sesiunea de iarnă a anului școlar 2019-2020 în conformitate cu ordinul atașat.