Ordin Nr. 184 din 11.04.2019 ,,Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019 ,,

În baza Codului Educației nr.152 din 17 .07 .2014 al Republicii Moldova , Plan
cadru pentru învățământul primar, girnnazial, liceal anul de studii 2018-2019,
Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și
absolvirea în învățământul primar și secundar și ordinul nr.1531 din 18.10.2018 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în perioada 13.05-21.05.2019 la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” demarează sesiunea de susținere a tezelor semestriale anul de studiu 2018 – 2019. Ordinul și graficul tezelor semestriale le accesați în atașament: Ordin Nr. 184 din 11.04.2019 ,,Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019 ,,