ANUNȚ

În perioada  18.02.2019– 07.03.201 Instituția Publică Liceul Teoretic ,,M.Eminescu”, în baza Ordinul DÎ a CR Leova nr. 31 din 15.02.2019 a fost supus  inspecției tematice  cu subiectul  ,Managementul educaţional cu toate funcţiile  lui”. Obiective:

• Verificarea respectării prevederilor Regulamentelor, actelor normative şi legislative, politicilor educaţionale de stat cu referire la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional;

• Stabilirea nivelului de implementare  a politicilor educaţionale în domeniul învăţământului în cadrul instituţiei;

• Evaluarea activităţii manageriale privind realizarea funcţiei de control şi îndrumare;

• Respectarea legislației privind personalul angajat în cadrul instituţiei de învăţământ;

• Asigurarea corelării implementării curriculumului disciplinar cu formarea profesională continuă  a cadrelor didactice;

• Implementarea curriculei şcolare modernizate şi gradul de realizare a competenţelor curriculare;

• Asigurarea tehnologică și metodologică la disciplinele de studii;

• Asigurarea calităţii  procesului educaţional;

• Nivelul de promovare a educaţiei incluzive.

 Ca rezultat al evaluării externe, activitatea  echipei  manageriale și al întregului  colectiv  profesoral al Instituției Publice Liceul Teoretic ,,M.Eminescu” a fost apreciată cu calificativul ,, bine”. În scopul asigurării transparenței în activităția instituției de învățământ, în atașament publicăm integral  Raportul privind rezultatele inspecției tematice în LT,,M.Eminescu”.