Examenele naționale de absolvire, sesiunea 2019

În scopul organizării și desfășurării eficiente a examenilor naționale de absolvire, sesiunea 2019 și în conformitate cu ordinul nr.236 din 13.03.2019 al MECC al Republicii Moldova I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” desfășoară testarea candidaților la examenele naționate de absolvire, sesiunea de examene 2019, conform anexei la ordinul nr.236 din 13.03.2019, după cum urmează:

1. Clasa IX – matematica – 04.04.2019; limba română – 09.04.2019;  lstoria românilor și universală – 11.04.2019;
2. Clasa a Xll-a – limba română – 03.04.2019; limba străină – 05.04.2019;  lstoria românilor și universală – 09.04.2019;  disciplina la solicitare – 10.04.2019.