„Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019”

 În baza Codului educației nr.152 din 17.07.2014 al Republicii Moldova , Plan cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal anul de studii 2018-2019 Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar și în scopul organizării eficiente a evaluărilor semestriale în învățământul liceal și cel profesional tehnic, anul școlar 2018- 2019, ordinul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nr.1531 din 18.10.2018 „Cu privire la tezele semestriale în ciclul liceal”, la Liceul Teoteric „Mihai Eminescu” în perioada 6-18 decembrie 2018 va demara sesiunea de susținere a tezelor semestriale de iarnă.