Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/de conducere pentru anul 2018

Instituţiile din domeniul educaţiei înaintează oferte orientate spre calificarea/recalificarea cadrelor didactice, în lumina deciziei MECC privind orientarea profesională a cadrelor didactice

vezi document: