Proiectul SCIENTIX prezintă comunitatea invăţământului ştiinţific din Europa

Ministerul  Educaţiei,  Culturii  şi  Cercetării  informează  instituţiile  de invăţământ  general din ţară privind  oportunităţile  oferite de proiectul  SCIENTIX. Proiectul  SCIENTIX  prezintă  comunitatea invăţământului  ştiinţific  din Europa,  care promovează şi susţine  colaborarea  europeană între  profesori,  cercetători  din  domeniul  educaţiei, factori  de decizie  şi alte  categorii  de profesionişti  din  sfera  ştiinţelor, tehnologiei,  ingineriei  şi matematicii  (STEM).  Proiectul SCIENTIX  a luat  naştere  la  iniţiativa  Comisiei Europene,  fiind coordonat de European  Schoolnet, un consorţiu  de 30  de ministere  ale  educaţiei,  cu sediul  la Bruxelles.  Activitatea  Proiectului  a intrat  în  cea  de-a  treia  fază a SCIENTIX  (2016-2019), finanţată  prin  intermediul  programului  Orizont  2020 al  Uniunii  Europene,  program  destinat cercetării  şi inovării.      Profesorii pot utiliza  materialele  SCIENTIX pentru  a moderniza  procesul  educaţional  la matematică, fizică,  chimie,  biologie, ştiinţe;  se  pot  implica  în  proiecte  educaţionale  STEM; pot participa  la  ateliere  de lucru  şi cursuri  de perfecţionare  naţionale şi europene,  la  formări şi seminarii  online.